Bra produkter bakas på bra råvaror!

Kvalitet och Miljö

BRA RÅVAROR
Två stora stöttepelare i vårt tänk kring bageriet: utan bra råvaror blir det inga bra produkter. 


VÅRA LOKALA PRODUCENTER
Vi tycker även att det är viktigt att i den mån det går stötta våra lokala producenter. 


VÅRT MJÖL
Valet av kvarn var därför inte svårt, allt vårt mjöl kommer självklart från Strängnäs Valskvarn.